START - NYHETER - TJÄNSTER - PRODUKTER - UTBILDNINGAR - K9 - KARRIÄR - KONTAKT
Risk/Sårbarhet - Projektledning - Infrastruktur/Högrisk


Infrastruktur och högriskanläggningar

Ett effektivt skydd av infrastruktur möjliggör fortsatt utveckling, skyddar allmänheten och minimerar ekonomiska förluster.

Branwynn erbjuder kompletta säkerhetslösningar för aktivt och passivt skydd av infrastruktur och anläggningar såväl i Sverige som i högriskländer/konfliktområden.

Vi gör en omfattande genomgång av anläggningen/platsen och använder oss av beprövade metoder och teorier samt vår mångåriga erfarenhet. Våra genomgångar belyser alltid följande punkter:

• Vem/vad kan utgöra ett hot

• Konsekvenserna av en incident

• Val av säkerhetslösningar

Vi erbjuder även

• Kontroll av tilltänkta platser
• Genomgång av existerande anläggningar
• Planering och implementering av säkerhetslösningar
• Personskydd/utbildning av personal som skall verka i högrisk/konfliktområden.

För mer information kontakta: 
security@branwynn.com


 

Home - Contact - Site Map - Terms of use - Privacy Policy - Pictures Homeland Security