START - NYHETER - TJÄNSTER - PRODUKTER - UTBILDNINGAR - K9 - KARRIÄR - KONTAKT
Risk/Sårbarhet - Projektledning - Infrastruktur/Högrisk


Risk/Sårbarhetsanalys


När vi genomför en risk/sårbarhetsanalys använder vi oss av vår mångåriga taktiska och operativa expertis i förening med en omvärldsanalys och genomgång av långsiktiga trender. Våra risk/sårbarhetsanalyser förser våra kunder med omfattande och noggrann information och ger kunden inblick och förståelse om de risker och hotbilder som finns och en solid grund att fatta de rätta operativa besluten på.


Med Dig hela vägen

Vi följer alltid upp våra risk/sårbarhetsanalyser med en åtgärdsplan, och ger våra kunder inte bara en detaljerad bild av olika problem utan även om de mest kompletta och effektiva lösningarna och de mest effektiva implementeringsmetoderna. Vi följer alltid upp våra insatser och finns alltid till hands för att svara på frågor och ge råd.


För mer information kontakta:
rv@branwynn.com


 

Home - Contact - Site Map - Terms of use - Privacy Policy - Pictures Homeland Security