START - NYHETER - TJÄNSTER - PRODUKTER - UTBILDNINGAR - K9 - KARRIÄR - KONTAKT
Träning - Utbildningsprogram - Kommande kurser - Föreläsningar


Träning

Att träna på sina kunskaper är grunden för att kunna arbeta effektivt i skarpt läge. Träning höjer inte bara kunskapsnivån hos individen utan höjer hela organisationens kompetens och minimerar personskador och ekonomiska förluster. Mental förberedelse minskar även risken för PTSD och andra krisreaktioner.Våra träningsprogram involverar hela organisationen och gör alla till viktiga aktörer i säkerhetsarbetet. Fokus ligger på mental förberedelse, praktiskt genomförande och kommunikationskedjan  (Vem, Vad, Hur). Vi skräddarsyr alla träningsprogram för kundens unika förutsättningar och behov och alla kursdeltagare får skriftlig dokumentation och handlingsplan.

Vi genomför träningar för små företag till sambandsövningar för polisen, militären och räddningstjänsten.

För mer information kontakta:
training@branwynn.com

Home - Contact - Site Map - Terms of use - Privacy Policy - Pictures Homeland Security